DATABASE Shows Kennels JUDGES REGISTRATION SITE
Login:
Password:
JUDGES: Aleksandrov Vladimir Arkadevich (Breed expert)
Russia26.09.2020
International
ex. - 3
v.p. - 1

19.09.2020
International
v.g. - 2

08.02.2020
Regional
STAR DU MOND BURGUZIN - Best Junior
OLGRIN ZENA - Best Puppy
ex. - 2
v.p. - 1

04.11.2019
International
SVOBODNAYA STAYA YAMAL - Best Male, BOB
ALMAZY ANABARA KORUNA - Best Female
ANDCOLL BALTIKA - Best Junior
SVOBODNAYA STAYA BRUKLIN II - Best Puppy
PROLAYF AFRODITA - Best Baby
ex. - 13
v.g. - 1
v.p. - 2

10.06.2018
Speciality (CW)
BIG FLOWER MY JOY - Best Female, BOB
TAYNA SEVERA DALDAR - Best Male
VANKUVER V SNEZHNOY METELI - Best Junior
EL FLAUM YELIZAR - Best Puppy
SIBERIAN SOUL VIOLA - Best Baby
ex. - 7
v.g. - 1
v.p. - 4

18.02.2018
National
SVOBODNAYA STAYA YAMAL - Best Male, BOB
FARHAN VEO ROSS - Best Junior
ex. - 2

01.07.2017
Regional
ALTYN TUMAR ILIN CHUORAAN - Best Male, BOB
ALTYN TUMAR IIRCHIGEN MAANIT - Best Female
ROSHEL - Best Junior
ALTYN TUMAR NEZHDANNAJA RADOST - Best Baby
ex. - 7
v.g. - 1
v.p. - 2
p. - 1

18.06.2017
National
ex. - 1

27.09.2015
International
ALMAZ SOKROVISCHE ANABARA - Best Male, BOB
ex. - 2
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 12, april 2019